Wszystkie aktualności

ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z OPÓŹNIENIEM LOTU 1

ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z OPÓŹNIENIEM LOTU

Zbliżają się wakacje, wyjazdy i problemy. Jednym z powszechniejszych, które obecnie występują jest ten związany z odwołanymi/opóźnionymi lotami. Sytuacji takich jest coraz więcej i wynikają z przeróżnych problemów. Strajki, awarie stają się normą i utrudniają życie turystom. Ustawodawca europejski już wiele lat temu zidentyfikował problem i zostały wprowadzone przepisy, które mają rekompensować trudności napotykające pasażerów linii lotniczych. Konieczność wprowadzenia przepisów związana była […]

UMOWA PRZEDWSTĘPNA - CO WARTO WIEDZIEĆ? 2

UMOWA PRZEDWSTĘPNA – CO WARTO WIEDZIEĆ?

1. Czym jest umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna jest umową, poprzez którą jedna albo dwie strony – zobowiązują się do zawarcia konkretnie oznaczonej umowy w przyszłości. Wykonanie zobowiązania umowy przedwstępnej polega na zawarciu umowy przyrzeczonej. Powszechnie przyjmuje się, że zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej jest treścią świadczenia umowy przedwstępnej. Instytucja umowy przedwstępnej jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego.   2. Zastosowanie umowy przedwstępnej. […]

GROŹBA KARALNA - PRZESTĘPSTWO Z ART. 190 KODEKSU KARNEGO 3

GROŹBA KARALNA – PRZESTĘPSTWO Z ART. 190 KODEKSU KARNEGO

  1. Czym jest groźba karalna? Z groźbą karalną będziemy mieć do czynienia, gdy grozimy innej osobie popełnieniem przestępstwa na szkodę tej osoby albo osoby dla niej najbliższej. Przestępstwo groźby karalnej zostało przez ustawodawcę zawarte w treści art. 190 § 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym: Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została […]

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - CZYM JEST? 4

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZYM JEST?

Upadłość konsumencka stanowi coraz powszechniejsze rozwiązanie stosowane przez dłużników, którzy stali się niewypłacalni. Warto jednak pamiętać, że przedmiotowa instytucja powinna być ostatecznością. Jest to skomplikowane i złożone postępowanie sądowe, które przed zainicjowaniem powinno zostać skonsultowane ze specjalistą.   1) Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Jest to złożona i szczególna procedura której celem jest oddłużenie dłużnika i umorzenie w całości albo w części zadłużenia. Jest to rozwiązanie […]

PODZIAŁ MAJĄTKU A KREDYT HIPOTECZNY - CO WARTO WIEDZIEĆ? 5

PODZIAŁ MAJĄTKU A KREDYT HIPOTECZNY – CO WARTO WIEDZIEĆ?

Kredyt hipoteczny zaciągnięty przez małżonków – jest jedną z najbardziej problematycznych kwestii przy rozwodzie i postępowaniu związanym z podziałem majątku. Co zatem warto wiedzieć znajdując się w takiej sytuacji? 1) Jak rozwód wpływa na zaciągnięty kredyt hipoteczny? W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, iż orzeczenie przez Sąd rozwodu w żaden sposób nie rozwiązuje kwestii kredytu hipotecznego. Rozwód nie powoduje, że małżonkowie albo jeden z małżonków przestają być dłużnikami. Małżonkowie zaciągający kredyt są solidarnie […]

ALIENACJA RODZICIELSKA - CZYM JEST I JAKIE KROKI MOGĘ PODJĄĆ? 6

ALIENACJA RODZICIELSKA – CZYM JEST I JAKIE KROKI MOGĘ PODJĄĆ?

Alienacja rodzicielska jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Wynika to przede wszystkim z wciąż rosnącej liczby postępowań rozwodowych, które rzadko odbywają się w przyjemnych i przyjacielskich relacjach między byłymi małżonkami. To z kolei negatywnie wpływa na dziecko. Czym zatem jest alienacja rodzicielska i jakie może nieść za sobą konsekwencje? 1) Czym jest alienacja rodzicielska? Alienacja rodzicielska to nic innego jak sytuacja, podczas której jeden z rodziców negatywnie wpływa […]

NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA - CZYM JEST I JAKIE NIESIE ZA SOBĄ SKUTKI? 7

NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA – CZYM JEST I JAKIE NIESIE ZA SOBĄ SKUTKI?

Wskazania wymaga, iż w niektórych sytuacjach otrzymanie spadku po określonym spadkodawcy przez konkretną osobę – mogłoby zostać uznane za niesprawiedliwe z uwagi na określone postępowanie potencjalnego spadkobiercy. W takim właśnie przypadku ustawodawca przewidział instytucję niegodności dziedziczenia. Instytucja ta polega na wyłączeniu przez sąd od dziedziczenia spadkobiercy z uwagi na dopuszczenie się przez niego określonych czynów. Skutek przedmiotowego wyłączenia polega na tym, iż spadkobiercę traktuje się jak osobę, która nie dożyła otwarcia spadku. Jakie zatem […]

INTERCYZA - CZYM JEST I NA CZYM POLEGA? 8

INTERCYZA – CZYM JEST I NA CZYM POLEGA?

Z chwilą zawarcia małżeństwa – co do zasady między stronami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Na skutek zawarcia małżeństwa wyodrębniają się bowiem trzy majątki: majątek wspólny oraz odrębne majątki każdego z małżonków. Do powstania wspólności majątkowej nie dojdzie jednak w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej. 1) Czym jest intercyza? Intercyza to umowa majątkowa małżeństwa zawierana między małżonkami albo osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński. […]

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO - CZYM JEST? 9

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO – CZYM JEST?

Nawet w przypadku udowodnienia oskarżonemu winy w postępowaniu karnym – nie zawsze będzie to jednoznaczne z wydaniem przez Sąd wyroku skazującego. Przepisy kodeksu karnego przewidują możliwość zastosowania przez Sąd instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, które uchroni oskarżonego od odbywania kary w zakładzie karnym. Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego i w jakich sytuacjach Sąd może je zastosować? 1) czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego i co ma na celu? O instytucji warunkowego […]

stalking

STALKING – CZYM JEST I CO ZA NIEGO GROZI?

Stalking staje się coraz bardziej powszechnym przestępstwem. Niewątpliwie na rozpowszechnienie omawianego przestępstwa wpływ ma rozwój social mediów, które wbrew przekonaniu wielu osób nie zapewniają anonimowości, a w związku z tym bezkarności. Czym w takim wypadku jest stalking i kiedy będziemy mieć z nim do czynienia? 1) Czym jest stalking? Przestępstwo stalkingu zostało uregulowane w art. 190a kodeksu karnego. Zgodnie z przytoczoną regulacją: § 1 Kto przez uporczywe nękanie innej […]

OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ - PRZESŁANKI I PROCEDURA 10

OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – PRZESŁANKI I PROCEDURA

1. Czym jest władza rodzicielska? Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania przesłanek i procedury ograniczenia władzy rodzicielskiej należy pochylić się nad tym – czym właściwie jest władza rodzicielska? Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej. Jednakże najogólniej rzecz ujmując – jest to zespół obowiązków i praw rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenia jego interesów. Władza rodzicielska stanowi […]

ZGODA RODZICA NA WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ - CO MUSISZ WIEDZIEĆ? 11

ZGODA RODZICA NA WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie żyją razem lub są po rozwodzie niektóre kwestie związane ze współdecydowaniem o sprawach dziecka, są problematyczne. Do takich kwestii niewątpliwie należy decyzja o wyjeździe dziecka za granicę. Co powinieneś w tej kwestii wiedzieć?   1. Wyjazd za granicę jako istotna sprawa dziecka.   Jak stanowić treść art. 91 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Z kolei jak wskazuje treść art. 97 […]

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA Z ADWOKATEM? 12

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA Z ADWOKATEM?

Z naszego doświadczenia w zakresie spotkań z klientami wynika, iż umawiając spotkanie niejednokrotnie nie są Państwo do niego w odpowiedni sposób przygotowani. To z kolei w istotnym stopniu wpływa na przebieg samego spotkania, a także możliwość uzyskania od prawnika konkretnych i rzetelnych informacji w swojej sprawie. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy udzielić Państwu kilka wskazówek, które pozwolą w odpowiedni sposób przygotować się do umówionego spotkania w Kancelarii. 1) Przemyśl czego dotyczy Twoja sprawa W pierwszej kolejności, przed umówionym […]

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU - CO CI GROZI? 13

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU – CO CI GROZI?

1) Stan nietrzeźwości a stan po spożyciu alkoholu  W pierwszej kolejności zaznaczyć wymaga, iż w polskim prawie rozróżnia się dwa stany: stan nietrzeźwości oraz stan po spożyciu alkoholu. Co je odróżnia? Ze stanem nietrzeźwości, będziemy mieć do czynienia gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Z kolei ze stanem po spożyciu alkoholu, będziemy mieć do czynienia, […]

UCHYLANIE SIĘ OD ALIMENTÓW JAKO PRZESTĘPSTWO Z ART. 209 KODEKSU KARNEGO 14

UCHYLANIE SIĘ OD ALIMENTÓW JAKO PRZESTĘPSTWO Z ART. 209 KODEKSU KARNEGO

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, kojarzy się przede wszystkim z możliwością wszczęcia egzekucji komorniczej. Mało osób (a zwłaszcza dłużników alimentacyjnych) zdaje sobie jednak sprawę, iż uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat.  1) Kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa niealimentacji? Podstawą odpowiedzialności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – stanowi przepis art. 209 § 1 kk art. […]

ODRZUCENIE SPADKU - CO MUSISZ WIEDZIEĆ? 15

ODRZUCENIE SPADKU – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

1) Na czym polega odrzucenie spadku? Nie każdy spadek wiąże się z przysporzeniem. Niejednokrotnie bowiem w skład spadku wchodzą długi, których potencjalni spadkobiercy nie chcą dziedziczyć. W takim przypadku najlepszym wyjściem z ww. sytuacji jest odrzucenie spadku. Czym jest odrzucenie spadku? Jest to oświadczenie woli osoby powołanej do spadku, z którego wynika, iż spadkobierca nie chce dziedziczyć spadku.   2) jak odrzucić spadek? Jak wskazuje treść art. 640 kodeksu postępowania […]

PRZESŁANKI I SKUTKI ORZECZENIA SEPARACJI 16

PRZESŁANKI I SKUTKI ORZECZENIA SEPARACJI

Separacja faktyczna jest instytucją prawa rodzinnego, która w swojej istocie jest bardzo zbliżona do rozwodu (choć nie jest instytucją tożsamą!). Pojęcie separacji jest znane w ustawodawstwach wielu państw, między innymi Francji, Belgii, Szwajcarii oraz Włochach. Chcąc zdefiniować pojęcie separacji można przyjąć, iż jest to instytucja polegająca na zniesieniu (z reguły w drodze orzeczenia sądowego) praw i obowiązków wynikających z małżeństwa. W zakresie majątkowym separacja wywołuje zwykle skutki takie same […]

ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA - KIEDY PRZYSŁUGUJĄ? 17

ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA – KIEDY PRZYSŁUGUJĄ?

Obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności kojarzy nam się z obowiązkiem świadczenia ustalonej (lub zasądzonej) kwoty pieniężnej na rzecz dziecka – w wyniku orzeczenia rozwodu między rodzicami i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z nich. Wskazania jednak wymaga, iż w polskim prawie istnieje możliwość zasądzenia alimentów również względem byłego małżonka. W ramach dzisiejszego artykułu, pochylimy się nad szczegółami związanymi z taką sytuacją. 1. Alimenty na rzecz byłego […]

ZADOŚĆUCZYNIENIE - KIEDY MI PRZYSŁUGUJE? JAKIE KROKI MOGĘ PODJĄĆ? 18

ZADOŚĆUCZYNIENIE – KIEDY MI PRZYSŁUGUJE? JAKIE KROKI MOGĘ PODJĄĆ?

1. Czym jest zadośćuczynienie i za co przysługuje?  Zadośćuczynienie jest jedną z form rekompensaty. Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie szkody NIEMAJĄTKOWEJ – czyli krzywdy. Kodeks cywilny przewiduje dwa przepisy będące  podstawą zasądzenia zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego, są nimi art. 445 oraz 448. Z kolei art. 446 § 4 – jest podstawą przyznania zadośćuczynienia członkom rodziny zmarłego poszkodowanego. Przepis art. 445 stanowi, iż: § 1. W wypadkach przewidzianych […]

PRZESŁANKI ORZECZENIE ROZWODU - CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED ZŁOŻENIEM POZWU O ROZWÓD? 19

PRZESŁANKI ORZECZENIE ROZWODU – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED ZŁOŻENIEM POZWU O ROZWÓD?

Do orzeczenia przez Sąd rozwodu między małżonkami może dojść tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia pozytywnych przesłanek określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także braku wystąpienia przesłanek negatywnych. Oznacza to, iż przed orzeczeniem rozwodu Sąd bada czy na gruncie konkretnej sprawy występują przesłanki przemawiające za jego orzeczeniem oraz, czy nie występują przesłanki przemawiające za jego nieorzekaniem. Jakie okoliczności są zaliczane do przesłanek pozytywnych, a jakie do negatywnych?   1. POZYTYWNE PRZESŁANKI ORZECZENIA ROZWODU  Jak […]

UCIĄŻLIWI SĄSIEDZI - JAKIE KROKI MOGĘ PODJĄĆ? 20

UCIĄŻLIWI SĄSIEDZI – JAKIE KROKI MOGĘ PODJĄĆ?

Dokonując zakupu nowego mieszkania, czy podejmując się budowy domu rzadko zwracamy uwagę na kwestie związane z sąsiedztwem. Kierujemy się raczej aspektami związanymi z lokalizacją, ewentualnym metrażem, estetyką i kosztami przedsięwzięcia. Jednakże zauważyć należy, iż kwestia sąsiedztwa jest nie mniej ważna od ww. aspektów. O ile ciężko dokonać dokładnej weryfikacji osób, które zostaną naszymi sąsiadami, to warto przeprowadzić chociażby wstępne rozpoznanie dotyczące dzielnicy w jakiej mamy zamiar […]

DZIEDZICZENIE USTAWOWE - CO MUSISZ WIEDZIEĆ? 21

DZIEDZICZENIE USTAWOWE – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Jak wskazuje treść art. 925 kodeksu cywilnego „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”. Z kolei zgodnie z art. 924 kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Jakie są więc tytuły nabycia spadku? Jak stanowi treść art. 926 § 1 kodeksu cywilnego -powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W dzisiejszym artykule uwagę poświęcimy jednak dziedziczeniu ustawowemu. 1) CZYM JEST DZIEDZICZENIE USTAWOWE? O ile z dziedziczeniem testamentowym […]

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH - JAKIE KROKI MOGĘ PODJĄĆ? 22

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH – JAKIE KROKI MOGĘ PODJĄĆ?

Większość osób zdaje sobie sprawę z istnienia terminu „dobra osobiste”, jednakże nie każdy ma pojęcie, co mieści się w zakresie tego terminu, a tym bardziej – jakie środki ochrony można podjąć w przypadku ich naruszenia. 1. Czym są dobra osobiste? a) wartości klasyfikowane jako dobra osobiste Przykładowy katalog dóbr osobistych ustawodawca zamieścił w treści art. 23 kodeksu cywilnego. Jak wskazuje przywołany przepis: Art. 23 kodeksu cywilnego […]

POZEW O ZAPŁATĘ CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 23

POZEW O ZAPŁATĘ CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

1. Czym jest pozew o zapłatę? Pozew o zapłatę jest pierwszy pismem inicjującym postępowanie sądowe, które wnosimy w sytuacji, gdy nie możemy wyegzekwować zapłaty od dłużnika – czyli, gdy zostały przez nas wyczerpane możliwości polubownego dochodzenia swojego roszczenia. Omawiane pismo składa do sądu powód będący wierzycielem. Pozew o zapłatę powód może złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. 2. Jakie postępowanie wybrać? W zależności od okoliczności sprawy, dowód którymi […]

PODROBIENIE PODPISU JAKO PRZESTĘPSTWO Z ART. 270 KODEKSU KARNEGO 24

PODROBIENIE PODPISU JAKO PRZESTĘPSTWO Z ART. 270 KODEKSU KARNEGO

Nie każdy zdaje sobie sprawę, iż podpisanie się za kogoś lub sfałszowanie czyjegoś podpisu stanowi przestępstwo uregulowane w art. 270  § 1  kodeksu karnego, określane mianem fałszerstwa materialnego. Jak bowiem stanowi wskazany przepis: art. 270 k.k.  § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy […]

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDU MAJĄTKIEM WSPÓLNYM WYMAGAJĄCE ZGODY DRUGIEGO MAŁŻONKA 25

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZARZĄDU MAJĄTKIEM WSPÓLNYM WYMAGAJĄCE ZGODY DRUGIEGO MAŁŻONKA

Zarząd majątkiem wspólnym przez każdego z małżonków Jak wynika z treści art. 36 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może samodzielnie zarządzacć majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Czy oznacza to, że każdy z małżonków może dokonywać dowolnych czynności w ramach zarządu majątkiem wspólnym […]

ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW 26

ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Z kolei w § 2 wskazanej regulacji na zgodne żądanie małżonków sąd może zaniechać orzekania o winie. W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków winy nie ponosił. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż składając pozew rozwodowy możemy zdecydować się na jedną z trzech opcji: 1) żądania […]

WNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM 27

WNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

1. Kontakty z dzieckiem – zagadnienia wstępne Zgodnie z treścią art. 113 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359, dalej jako krio) rodzice i dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów niezależnie od władzy rodzicielskiej. Co wchodzi w zakres szeroko interpretowanych „kontaktów” Odpowiedź znajdziemy w  § 2 przytoczonej regulacji, w której ustawodawca wskazał, iż obowiązek ten może być realizowany […]

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA 28

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

Z chwilą zawarcia małżeństwa (co do zasady) pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje ustrój wspólności majątkowej. Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 25 lutego 964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020, poz. 1359) w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach […]

CZYM JEST WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA I CO WCHODZI W JEJ SKŁAD? 29

CZYM JEST WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA I CO WCHODZI W JEJ SKŁAD?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje ustrój wspólności majątkowej, który ma kluczowe znaczenie dla sytuacji majątkowej każdego z nich. W skład powstałego na skutek zawartego małżeństwa majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków, ale również przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich osobno. Nie oznacza to jednak, iż z chwilą zawarcia małżeństwa wszystkie nabyte przedmioty majątkowe objęte są ww. wspólnością. Na skutek zawarcia […]

ZAKRES CZASOWY OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECKA 30

ZAKRES CZASOWY OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECKA

Treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania (bieżących potrzeb konsumpcyjnych: wyżywienie, ubranie, koszty utrzymania, wypoczynku, koszty leczenia, opieki), a w miarę potrzeby także środków wychowania (służących rozwojowi fizycznemu i umysłowemu kształcenie, troska o zdrowie i zapewnienie dóbr kultury). Często dochodzi do błędnego przyjmowania, iż obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci trwa do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wskazać jednak należy, iż nie ma generalnej granicy wiekowej trwania […]

WPŁYW POZBAWIENIA PRAW RODZICIELSKICH NA OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY I KONTAKTY Z DZIECKIEM 31

WPŁYW POZBAWIENIA PRAW RODZICIELSKICH NA OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY I KONTAKTY Z DZIECKIEM

Procedura pozbawienia praw rodzicielskich budzi wiele emocji. Jest to poniekąd związane zarówno z przyczynami, na gruncie których doszło do wszczęcia takiego postępowania, a z drugiej strony ze względu na skutki jakie ze sobą niesie. Rodzic, wobec którego orzeczono pozbawienie praw rodzicielskich zostaje wówczas pozbawiony realnego wpływu na wiele ważnych kwestii związanych z życiem dziecka zarówno tych istotnych, jak i mniej ważnych, jak np. wybór szkoły, sposób leczenia, wyrób dokumentów, wyjazd. […]

ALIMENTY - PODSTAWA PODWYŻSZENIA 32

ALIMENTY – PODSTAWA PODWYŻSZENIA

Wyrok Sądu, ustanawiający wysokość obowiązku alimentacyjnego nie ma charakteru permanentnego. Oznacza to, iż jest możliwość jego zmiany. Zainteresowane strony w sytuacji zasądzenia w ich sprawie alimentów przez Sąd – mogą wnioskować zarówno o ich podwyższenie, jak i obniżenie. Jakie są ku temu podstawy? Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów? Ustawa z dnia 25 lutego 964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020, poz. 1359) normuje powyższą sytuację przepisem […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie 33

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia, które dość często są ze sobą mylone i zamiennie stosowane. Znacząco jednak się różnią i służą dochodzeniu innych roszczeń. Odszkodowanie zmierza do wyrównania uszczerbku majątkowego poszkodowanego i ma na celu naprawienie doznanej szkody w wymiarze stricte materialnym, np. uzyskania zwrotu kosztów naprawy samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji, zwrotu kosztów remontu zalanego mieszkania, zwrotu kosztów leczenia. Zadośćuczynienie zaś stanowi rekompensatę za uszczerbek, który powstał w dobrach osobistych. […]

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców 34

Umarzalna (bezzwrotna) pożyczka dla przedsiębiorców

Jednym z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. ?tarczy antykryzysowej? jest pożyczka. Wbrew jednak nazwie sugerującej konieczność zwrotu środków otrzymane pożyczki w większości przypadków będą umarzane i w konsekwencji nie będą podlegały zwrotowi. Podstawa prawna udzielenia pożyczki Pożyczka w ramach ?tarczy antykryzysowej? została uchwalona w ustawie z dnia 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Ustawą tą zmieniony został przepis […]

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych 35

Odpowiedzialność kierowcy, a wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych

„Nie można oskarżonemu czynić zarzutu z tego powodu, że nie dostrzegł pieszego, skoro i tak wobec decyzji pokrzywdzonego o wkroczeniu na przejście dla pieszych bezpośrednio pod jadący samochód, mającego cechy wtargnięcia” oskarżony z przyczyn temporalnych nie miał możliwości uniknięcia wypadku i potrącenia pieszego. Co więcej, oskarżony jechał z niewielką prędkością, administracyjnie dopuszczalną, tj. nie przekraczającą 20 km/h, a zatem znamionującą w tej sytuacji drogowej dochowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i nie miał obowiązku […]

Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19 36

Postępowania sądowe w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 15zzs ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 3741), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5) postępowaniach […]

Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania 37

Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania

Policja prowadząca postępowanie wobec kierowcy, którego zatrzymała z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, często proponuje mu skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddanie się karze. Nie jest to jednak rozwiązanie zawsze korzystne dla kierowcy. Warto bowiem w takim przypadku rozważyć linię obrony, polegającą na wnioskowaniu o warunkowe umorzenie postępowania przez Sąd. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, najczęściej chcą mieć postępowanie już za sobą i godzą się na proponowane warunki […]

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami 38

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie bierze udział w corocznej akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami?. Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w dniach 25, 26 i 27 luty 2020 r., w godzinach 9.00-15.00.

Upadłość konsumencka 39

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Jest to szczególna procedura, przewidziana dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej – konsumentów), które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa Upadłościowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zmian, dalej ?PrUp?) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Upadłość konsumencka ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – oddłużenie niewypłacalnego konsumenta […]

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie 40

Darmowa pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego w Stargardzie

W naszym kraju działa ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa prawnego. Taka forma wsparcia stała się możliwa wraz wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na terenie powiatu stargardzkiego istnieje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa punkty obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez odpowiednio Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką. Trzy punkty zostały […]

Alimenty 41

Alimenty

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086, z późn. zmian.) na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Potrzeby, jakie rodzice zobowiązani są zaspokajać są bardzo różne i ustalane są w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka. Podstawowe potrzeby obejmują: wyżywienie, utrzymanie mieszkania, odzież i obuwie środki czystości i higieny osobistej leczenie koszty wychowania, wykształcenia i zajęć […]

Rozwód - co musisz wiedzieć aby złożyć pozew o rozwód 42

Rozwód – co musisz wiedzieć aby złożyć pozew o rozwód

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, rozwiązać małżeństwo może wyłącznie Sąd, po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Koniecznym warunkiem, staje się zatem złożenie pozwu o rozwód. Pozew składa się w Sądzie Okręgowym, w wydziale cywilnym rodzinnym. Właściwy jest ten Sąd, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich jeszcze tam przebywa. W innym przypadku ? pozew należy wnieść do sądu, w którego okręgu mieszka pozwany. […]

Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia 43

Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia

Częstym zjawiskiem w postępowaniach likwidacyjnych jest zaniżenie kwot odszkodowań bądź nieuzasadniona odmowa wypłaty należnych świadczeń. Dotyczy to szerokiego wachlarzu ubezpieczeń, m.in. w sprawach wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, w szkole, na oblodzonym chodniku, czy też w związku błędem medycznym w sztuce lekarskiej. W sytuacji otrzymania decyzji negatywnej (o odmowie wypłaty świadczenia) bądź decyzji z niską kwotą należności, poszkodowani zastanawiają się, dlaczego sprawa została rozstrzygnięta tak, a nie inaczej. Wiele osób […]

Nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego ? co dalej 44

Nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego ? co dalej

W przypadku otrzymania pozwu (często już razem z nakazem zapłaty), od tzw. funduszu sekurytyzacyjnego (bądź podmiotu zajmującego się windykacją), należy natychmiast poszukać fachowej pomocy prawnej. Nie można przede wszystkim sprawy bagatelizować. Dłużnicy często tłumaczą się faktem, iż z podmiotem, który ich pozwał nie zawierali żadnej umowy. Niestety, taka obrona i bierna postawa, najczęściej okazuje się nieskuteczna. Fundusze sekurytyzacyjne zajmują się m.in nabywaniem wierzytelności przysługujących […]

Wydziedziczenie, a prawo do zachowku. 45

Wydziedziczenie, a prawo do zachowku.

              Wydziedziczenie, to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu pozbawienie  konkretnych osób prawa do zachowku i korzyści wynikających z dziedziczenia. Zgodnie z art. 1008 kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121 j.t., z późn. zmian., dalej ?kc?)  spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych […]

Realizacja kolejnego zlecenie przez kancelarie Wites.

Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

W przypadku ujawnienia się choroby (w tym choroby zawodowej) u pracownika bądź zaistnienia wypadku przy pracy – pracodawca może być zobowiązany do zapłaty pracownikowi dodatkowych świadczeń, przewyższających jednorazowe odszkodowania wypłacane przez ZUS. Zasady takiej ?dodatkowej? odpowiedzialności odszkodowawczej, określają przepisy kodeksu cywilnego. Celem roszczeń uzupełniających jest wyrównanie szkody i krzywdy, jaką poniósł pracownik w wyniku wystąpienia u niego choroby lub zajścia wypadku przy pracy, […]

Konferencja i podpisanie umowy przez kancelarię Wites Stargard

Nabycie wierzytelności banku, stwierdzonej Bankowym Tytułem Egzekucyjnym, a przedawnienie roszczeń.

Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121 j.t.. z późn. zmian, dalej ?kc?), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczenia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.