Upadłość konsumencka 1

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym. Jest to szczególna procedura, przewidziana dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej – konsumentów), które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa Upadłościowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zmian, dalej ?PrUp?) dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Upadłość konsumencka ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze – oddłużenie niewypłacalnego konsumenta (w toku postępowania zmierza się bowiem do umorzenia całości lub części długów konsumenta). Drugim celem postępowania jest zaś windykacja (odzyskanie) zaległych należności przez wierzycieli zadłużonego konsumenta.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą szereg korzyści, w tym przede wszystkim – natychmiastowe wstrzymanie wszelkich działań windykacyjnych.

Postępowanie upadłościowe jest coraz bardziej popularnym narzędziem wychodzenia z długów. Dla niektórych dłużników jest to wręcz jedyna szansa na rozpoczęcie ?nowego startu? ? bez obciążeń finansowych.

Nasza Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie z powodzeniem pomaga klientom w procedurze upadłościowej. Wielokrotnie sporządzała wnioski, które skutkowały ogłoszeniem upadłości klienta, w tym m.in. w sprawach o sygn. akt: XII GU 283/16, XII GU 199/19. Wspieramy klientów nie tylko na etapie sporządzenia i wniesienia wniosku, ale również później – w toku właściwego postępowania upadłościowego (i nie pobieramy w związku z tym – wyższego wynagrodzenia).

Zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu lub telefonicznie pod numerem 91 836 99 60.

The following two tabs change content below.

Joanna Orzoł-Pabich

Adwokat Joanna Orzoł-Pabich