JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA Z ADWOKATEM? 1

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA Z ADWOKATEM?

Z naszego doświadczenia w zakresie spotkań z klientami wynika, iż umawiając spotkanie niejednokrotnie nie są Państwo do niego w odpowiedni sposób przygotowani. To z kolei w istotnym stopniu wpływa na przebieg samego spotkania, a także możliwość uzyskania od prawnika konkretnych i rzetelnych informacji w swojej sprawie. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy udzielić Państwu kilka wskazówek, które pozwolą w odpowiedni sposób przygotować się do umówionego spotkania w Kancelarii.

1) Przemyśl czego dotyczy Twoja sprawa

W pierwszej kolejności, przed umówionym terminem spotkania warto dokładnie przemyśleć czego dotyczy Twoja sprawa. Jeżeli umówiłeś się na spotkanie, aby uzyskać ogólną poradę nie musisz się specjalnie przygotowywać. Jeżeli jednak umówiłeś spotkanie, aby uzyskać poradę prawną w konkretnej sprawie ? musisz przypomnieć sobie i przemyśleć szczegóły dotyczące swojego stanu faktycznego. Pomocne jest również spisanie najważniejszych kwestii związanych ze sprawą. Niejednokrotnie bowiem z roztargnienia klienci zapominają o poinformowaniu prawnika o kluczowych kwestiach.

Dokładne przemyślenie sprawy jest ważne nie tylko z tego powodu, by odpowiednio przedstawić prawnikowi swój stan faktyczny. Jest to również ważne z tego powodu, iż prawnik podczas spotkania chcąc uzyskać dodatkowe informacje będzie zadawał pytania i dociekliwie dążył do uzyskania wszelkich szczegółów. W taki wypadku (w zależności od sprawy, z jaką przychodzisz) powinieneś wiedzieć, czy toczy się już sprawa sądowa z twoim udziałem, jeśli tak na jakim jest obecnie etapie, czy został już wydany wyrok, jeśli tak kiedy do tego doszło, jak również – kiedy została przez ciebie odebrana korespondencja z sądu. Ostatnia kwestia jest o tyle ważna, iż w przypadku jakichkolwiek zobowiązań czy wezwań to od dnia odbioru korespondencji rozpoczyna się bieg terminu do złożenia ewentualnego pisma/odpowiedzi czy też przedłożenia dokumentów, do których wzywa Cię Sąd. Jest to również ważne z punktu widzenia ewentualnego przedawnienia roszczeń.

2) Spisz ewentualne pytania i określ cele

Kiedy już dokładnie przemyślisz czego dotyczy twoja sprawa i przypomnisz sobie wszystkie istotne elementy, o których mowa powyżej, kolejnym pomocnym etapem jest zastanowienie się nad ewentualnymi kwestiami, o które chcesz zapytać. Pamiętaj bowiem, że podczas umówionej konsultacji prawnik pozostaje do twojej dyspozycji i postara się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące cię pytania. Warto więc przed wizytą  spisać wszystkie kwestie, o które chcesz zapytać. Będzie to pomocne, gdyż niejednokrotnie podczas spotkania z prawnikiem w wyniku roztargnienia i stresu  klient zapomina o tym jakich informacji chciał uzyskać. Pamiętaj, że przyjście ze spisanymi pytaniami ? to żaden wstyd, a świadczyć będzie o twoim zaangażowaniu we własną sprawę i chęci wykorzystania konsultacji w 100 %.

 

Czego mogą dotyczyć pytania? Przykładowo:

– jakie są wszystkie możliwości działania w mojej sprawie?
– jakie działania będą dla mnie najkorzystniejsze?
– ile będzie trwać moja sprawa?
– w jaki sposób druga strona może zareagować na moje postępowanie?
– w jaki sposób może zakończyć się moja sprawa?
– jakie jest prawdopodobieństwo wygranej?

Ważne jest również, byś podczas spotkania i zapoznawania prawnika ze szczegółami swojej sprawy określił swoje cele i to do czego chcesz dążyć. Jest to ważne, bo w oparciu o to prawnik udzieli Ci rad lub opracuje strategię działania.

 

3) Przygotuj dokumenty

Pamiętaj jednak, że rzetelne przedstawienie prawnikowi swojej sprawy oraz sformułowanie i zadanie prawnikowi pytań to nie wszystko. Niejednokrotnie po samym przeprowadzonym wywiadzie prawnik jeszcze nie będzie w stanie Ci pomóc. Dlatego najważniejszym etapem przygotowań do konsultacji prawnej jest skompletowanie i zabranie ze sobą dokumentów związanych ze sprawą. Z naszego doświadczenia wynika, iż często klienci źle przedstawiają swoją sprawę, co wynika np. z niezrozumienia treści posiadanej dokumentacji. Dlatego tak ważne jest, abyś przed konsultacją skompletował wszelkie dokumenty związane ze sprawą i przedstawił ją prawnikowi. Jeżeli masz problem, by ocenić które dokumenty będą niezbędne zabierz ze sobą wszystko, co posiadasz. Prawnik podczas zapoznawania się z nimi wskaże, które z dokumentów są potrzebne do analizy Twojej sprawy. Pamiętaj jednak, że jeśli dokumentacja jest objętościowa może dojść do sytuacji, kiedy prawnik nie dokona jej analizy podczas pierwszej konsultacji. W takim wypadku prawnik może poprosić Cię o pozostawienie dokumentów w Kancelarii albo o przesłanie jej skanów jednocześnie umawiając termin kolejnej konsultacji, na której po szczegółowej analizie dokumentów udzieli Ci fachowej porady i informacji.

Poniżej, przedstawiamy przykładową dokumentację, którą musisz zabrać w zależności od specyfiki sprawy, z jaką przychodzisz do Kancelarii.

a) sprawy związane z prawem rodzinnym (np. rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem):

– akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa),
– zaświadczenie o zarobkach,
– umowa o pracę,
– PIT,
– faktury (za media, paragony za zakupy itd.) – te dokumenty będą przydatne w postępowaniu o alimenty,
– umowa majątkowa małżeńska

b) sprawy związane z podziałem majątku:

– odpis wyroku rozwodowego,
– dokumenty wykazujące skład majątku (np. odpisy ksiąg wieczystych dotyczące nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego, faktury dotyczące zakupu ruchomości),
– faktury dotyczące poczynionych nakładów (z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego, jak i z majątku wspólnego na rzecz majątków osobistych małżonków)

c) sprawy spadkowe:

– odpis postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
– ewentualnie oświadczenia o odrzuceniu spadku,
– dokumenty wykazujące skład majątku spadkowego

d) sprawy windykacyjne:

– wszelkie umowy i faktury,
– potwierdzenia dokonanych wpłat,
– wszelka korespondencja z dłużnikiem/wierzycielem,
– wszelka korespondencja od komornika – w przypadku postępowania egzekucyjnego,
– wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd – w przypadku postępowania sądowego

e) sprawy medyczne:

– dokumentacja medyczna,
– opinie medyczne

f) sprawy dotyczące umów:

– umowa,
– załączniki do umowy,
– aneksy do umowy,
– wszelkie porozumienia związane z umową

g) sprawy dotyczące spółek:

– umowa spółki lub jej statut,
– odpis informacji z KRS,
– sprawozdania finansowe

Pamiętaj, że są to tylko przykładowe dokumenty. Podczas spotkania prawnik może poprosić Cię o przedstawienie jeszcze innych lub dodatkowych dokumentów. Jeżeli jednak umawiasz się na konsultację w którejś z ww. spraw weź ze sobą wyszczególnione dokumenty, są one bowiem niezbędne.

Staranne i rzetelne przygotowanie się do rozmowy z prawnikiem jest niezbędnym elementem owocnej i satysfakcjonującej konsultacji. Pozwoli to bowiem na efektywne wykorzystanie konsultacji i uniknięcie niepotrzebnych nieścisłości i nieporozumień.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 91 836 99 60 lub pod adresem e-mail pisma@wites.eu. Zapraszamy!

The following two tabs change content below.

Aleksandra Parkitna

aplikant radcowski