Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania 1

Jazda w stanie nietrzeźwości, a możliwość warunkowego umorzenia postępowania

Policja prowadząca postępowanie wobec kierowcy, którego zatrzymała z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, często proponuje mu skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddanie się karze. Nie jest to jednak rozwiązanie zawsze korzystne dla kierowcy. Warto bowiem w takim przypadku rozważyć linię obrony, polegającą na wnioskowaniu o warunkowe umorzenie postępowania przez Sąd.

Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, najczęściej chcą mieć postępowanie już za sobą i godzą się na proponowane warunki skazania. To błąd. Należy mieć na uwadze, że dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania, można w ogóle uniknąć skazania, a także nierzadko skrócić okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów. Nie zapominajmy jednak, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest naganne, a instytucja warunkowego umorzenia postępowania – stosowana jest tylko w niektórych przypadkach.

Po pierwsze, sprawca przestępstwa musi być osobą niekarną za przestępstwo popełnione umyślnie. Po drugie, okoliczności popełnionego przestępstwa nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Ponadto, aby zastosować warunkowe umorzenie postępowania, Sąd musi dojść do przekonania, że wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne. Mając na uwadze tą przesłankę, Sąd ocenia m.in., jaką możliwość podjęcia zachowania zgodnego z prawem, miał kierowca w odniesieniu do jego wieku, poziomu intelektualnego, wykształcenia oraz doświadczenia. Sąd badając zaś stopień społecznej szkodliwości ma na uwadze rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Ostatecznie Sąd bada, czy postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia ? uzasadniają zastosowania wobec niego dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania.

Oskarżeni o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, to często osoby wchodzące w konflikt z prawem po raz pierwszy. Pomoc i wsparcie adwokata w takich sytuacjach – jest niezbędne.

Jeżeli jesteś oskarżony o przestępstwo z art. 178a § 1 kk, skontaktuj się z Kancelarią Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie. Nie pobieramy opłat za przedstawienie swojego problemu (sprawy) i przeprowadzenie wstępnej analizy w zakresie dostępnych środków prawnych umożliwiających jego rozwiązanie.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 918369960 poprzez adres e-mail: kancelaria@wites.eu.

The following two tabs change content below.

Joanna Orzoł-Pabich

Adwokat Joanna Orzoł-Pabich