Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) - odzyskaj od banku nienależnie wpłacone pieniądze! 1

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) – odzyskaj od banku nienależnie wpłacone pieniądze!

Zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) było często stosowane przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych, w sytuacjach, gdy stosunek pożyczanej przez bank kwoty do wartości nieruchomości – przekraczał przyjętą przez kredytodawcę granicę. Banki w ten sposób miały zapewniać sobie możliwość uzyskania spłaty części kredytu hipotecznego, odpowiadającej różnicy pomiędzy wkładem własnym wymaganym przez Bank, a wkładem faktycznie wniesionym przez kredytobiorcę. Kredytobiorcy, którzy dysponowali niewielkim wkładem własnym, nierzadko nie mieli innego wyjścia, jak skorzystać z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. UNWW stawało się warunkiem otrzymania kredytu. Klienci nie zawsze byli świadomi, że gdy bank skorzysta z tego ubezpieczenia, ubezpieczyciel zwróci się do nich z roszczeniami regresowymi (żądając zwrotu zapłaconych środków). Kredytobiorcy płacąc składkę, nie mieli przy tym żadnego wpływu na umowę banku i ubezpieczyciela, a nawet nie znali jej treści.

Umowa ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, pomimo ponoszenia jego kosztów przez kredytobiorcę, zabezpiecza wyłącznie interes i ryzyko banku. Umowy, w części dotyczącej ustalenia obowiązku ubezpieczenia niskiego wkładu – mają charakter klauzuli niedozwolonej i w związku z tym – nie są wiążące dla kredytobiorców. Brak zatem podstawy prawnej, do pobierania przez banki opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu.

Nasza Kancelaria z powodzeniem prowadzi postępowania przeciwko bankom, domagając się zwrotu zapłaconych składek przez klientów. Jednym z najnowszych pozytywnych orzeczeń, jaki uzyskała nasza Kancelaria jest wyrok z dnia 18 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. akt: I C 297/18. Kancelaria wygrała proces o zapłatę przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, a Nasz klient uzyskał wyrok zasądzający na jego rzecz zwrot składek w kwocie 19.651,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Należy pamiętać, że takie roszczenia ulegają przedawnieniu i nie należy zwlekać z podjęciem działań prawnych. Osoby zainteresowane skierowaniem powództwa przeciwko bankowi, Kancelaria zaprasza na bezpłatne konsultacje, ewentualnie zachęcamy do przesłania umowy kredytu wraz z aneksami na adres: kancelaria@wites.eu.

The following two tabs change content below.
Joanna Orzoł-Pabich

Joanna Orzoł-Pabich

Adwokat Joanna Orzoł-Pabich