Polisolokaty. Odzyskaj swoje oszczędności. 1

Polisolokaty. Odzyskaj swoje oszczędności.

Polisolokaty to produkty, które z założenia mają na celu oszczędzanie przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Wpłat dokonuje się w formie regularnej składki (najczęściej comiesięcznej). Polisolokaty są zatem ?reklamowane? przez podmioty ubezpieczeniowe i bankowe jako idealny sposób na zabezpieczenie finansowe dla całej rodziny.

Niektóre z tych produktów opierają się jednak na bardzo ryzykownym inwestowaniu środków. Są to tzw. polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. W ich przypadku, nie można przewidzieć przyszłych zysków, czy też strat.

Niektórzy, ze względu na zmiany w finansach – są zmuszeni, aby takie polisy zamknąć. Wówczas nierzadko okazuje się, że nie jest to wcale tak opłacalny produkt, jak go przedstawiano. Rezygnacja z tej usługi wiąże się z utratą znacznej części wpłaconych środków. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wysokie są opłaty likwidacyjne. Wynoszą one czasami nawet aż kilkadziesiąt procent zgromadzonego kapitału.

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego zajmuje się pomocą w odzyskaniu takich środków. Roszczenia naszych Klientów opierają się na uznaniu, że postanowienia łączącej strony umowy o polisolokatę, w części dotyczącej ustalenia wysokości świadczenia wykupu (w tym opłat likwidacyjnych), mają charakter klauzuli niedozwolonej i w związku z tym – nie są wiążące dla Konsumentów. Brak w konsekwencji było podstawy prawnej, do pobrania przez stronę pozwaną (Bank/Ubezpieczyciela) tzw. “opłaty za okres udzielanej ochrony”.

Nasza Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego w Stargardzie z powodzeniem prowadzi takie procesy. W większości prowadzonych przez Nas spraw, udaje się odzyskać cały wpłacony kapitał. Jednym z ostatnich korzystnych prawomocnych orzeczeń – jest uzyskany przez Kancelarię wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt: II Ca 233/18), w którym Sąd oddalił apelację Ubezpieczyciela od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (sygn. akt: III C 595/17) i przychylił się do stanowiska, iż zapisy umowy, którą zawarł Nasz Klient – stanowią niedozwoloną klauzulę umowną i jako takie nie wiążą powoda, a w konsekwencji, że zatrzymane przez pozwaną kwoty w wysokości części wartości rachunków udziałów stanowią świadczenie nienależne podlegające zwrotowi.

Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata w Stargardzie zaprasza na bezpłatne konsultacje. Zachęcamy do przesłania umowy na adres: kancelaria@wites.eu.

The following two tabs change content below.
Joanna Orzoł-Pabich

Joanna Orzoł-Pabich

Adwokat Joanna Orzoł-Pabich